Disleksi tanısı almış olan çocuklarda görsel algı alanlarında bozukluklardan söz edilmektedir. Duyu organları ile alınan işlenmemiş haldeki uyaranlar ilk aşamada bilginin kaynağını oluşturmaktadır. Bu uyaranlar nöronlar aracılığı ile beyne ulaşmakta ve girdilerin alınması beyinde gerçekleşmektedir. Disleksi tanısı olan çocuklarda bu uyaranların algılanmasında problem görülmektedir. Problem alanı olan bu bozukluklar görsel algı süreçleri kapsamında; görsel-uzaysal algı, görsel ayırt etme, görsel bellek, görsel nesneleri yorumlama gibi pek çok alanı ifade etmektedir. Görsel algı becerilerini geliştirmeye yönelik yapılan çalışmalar, çocukların bu alanlarda daha başarılı performans sergilemesine katkı sağlamaktadır. Bireylerin görsel algı bozukluklarında değerlendirme ve müdahalesi duyusal entegrasyon süreci çerçevesinde yer almaktadır. Bu kapsamda uzmanlarımız okuma güçlüğü yaşayan çocuklarla görsel-algısal becerilerinin geliştirilmesi yönünde çalışmaktadır. Duyusal entegrasyon müdahale programında görsel hafıza, şekil-zemin algısı, görsel ayrım, görsel tamamlama, uzaysal algı parametrelerini geliştirmeye yönelik müdahaleler uygulanarak bireyin görsel algı becerilerini artırmak hedeflenmektedir. Ayrıca duyusal entegrasyon uzmanlarımız dislektik çocukların yazı yazma becerileri (okunaklı yazma, hizalama, eşit aralık), okuma becerileri, dikkat, konsantrasyon ve yürütücü fonksiyonları ile ilgili müdahalelerde bulunarak akademik becerilerin gelişimine katkı sağlamaktadır.